Seminaria

SEMINARIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB, KTÓRE ODBYŁY PODSTAWOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII:

Koordynatorkami szkoleń prowadzonych w Ośrodku są:

Hanna Pinkowska-Zielińska i Agnieszka Zemło.

SEMINARIA ABC skierowane są do osób, które:

– ukończyły pełne szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii,
– mają praktykę i pracują terapeutycznie z pacjentami indywidualnymi lub parami,

– chciałyby pogłębiać swoją wiedzę w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym.

Każde spotkanie składa się z dwóch części:

– dyskusji uczestników lub pracy warsztatowej wokół konkretnego tematu na podstawie przeczytanej lektury,
– superwizji prowadzonych przez uczestników dwóch procesów pracy klinicznej, tak by można było omawiane zagadnienia teoretyczne odnieść do praktyki.

Spotkania seminaryjne odbywają się w soboty 10.00-15.00 lub piątki 17.00-20.00 i soboty 9.00-16.00. Grupy seminaryjne liczą do 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów.

Ośrodek prowadzi trzy rodzaje seminariów uzupełniających:

ABC PRACA PSYCHOTERAPEUTYCZNA Z PACJENTEM INDYWIDUALNYM zakres tematyczny:

1. Konsultacja do psychoterapii.
2. Znaczenie settingu.
3. Rozumienie i rozpoznawanie mechanizmów obronnych.
4. Zjawiska w procesie psychoterapeutycznym znaczenie kończenia psychoterapii itp.).
5. Rozumienie kompleksu Edypa.

ABC WYBRANE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

zakres tematyczny:

wybrane zaburzenia osobowości (depresyjna, obsesyjno-kompulsywna, borderline, narcystyczna, schizoidalna) omawiane są pod kątem:

1. Poziomu mechanizm obronnych stosowanych przez pacjenta.
2. Charakterystycznego wzorca relacji z obiektem wewnętrznym.
3. Oceny siły i dojrzałości ego.
4. Podstawowych konfliktów i istotnych deficytów.
5. Oceny zdolności pacjenta do mentalizacji.
6. Oceny poziomu organizacji osobowości pacjenta.

ABC PRACY Z PARAMI

zakres tematyczny:

1. Psychoterapia par w podejściu systemowym i psychoanalitycznym.
2. SUP – stan umysłu pary, definicja, budowanie SUP w trakcie procesu terapeutycznego.
3. Praca nad problematyką życia intymnego, w kontekście relacji z obiektem.
4. Praca z genogramem.
5. Praca z parą nieheteronormatywną oraz międzykulturową.
6. Moje własne trudności w pracy z parą, ich potencjalne źródła, sposoby radzenia sobie.

SEMINARIUM DLA SUPERWIZORÓW APLIKANTÓW:

Seminarium adresowane jest do superwizorów aplikantów, realizowane jest w podejściu teoretycznym systemowym i analityczno-grupowym. Całość szkolenia odbywa się w czasie pięciu zjazdów (łącznie 35 godzin). Grupa liczy do 10 osób. Każdy zjazd składa się z omówienia zaproponowanej literatury oraz z wielopoziomowej superwizji omawianej w grupie.

Prowadzone jest przez Hannę Pinkowską-Zielińską oraz Agnieszkę Zemło.

STAN UMYSŁU SUPERWIZORA PROWADZĄCEGO GRUPĘ W INSTYTUCJI.

zakres tematyczny:

1. Omówienie elementów superwizji: m.in. ramy, zasady, używanie interpretacji.
2. Definiowanie i rozwijanie własnego superwizorskiego „Ja”.
3. Typologia grup superwizyjnych.
4. Zawieranie kontraktu na pracę grupową, znaczenie kontekstu zgłoszenia zespołu.
5. Rozpoznawanie faz procesu grupowego, takich jak kryzysy, wątki rywalizacyjne.
6. Wpływ struktury instytucji na pracę merytoryczną i kontekst superwizji.
7. Omówienie różnic w superwizji klinicznej i superwizji dynamiki zespołu.

GRUPY SEMINARYJNO-SUPERWIZYJNE

zakres tematyczny:

– prowadzone przez Hannę Pinkowską-Zielińską. Spotkania adresowane są do osób pracujących ze związkami, które zainteresowane są poszerzaniem wiedzy z zakresu analitycznej pracy z parami. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Każde spotkanie składa się z dwóch części:

– dyskusja na temat literatury

– superwizja procesu terapeutycznego.