Superwizja

Superwizja jest formą wsparcia i rozwoju merytorycznego profesjonalistów zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną (m.in. psychoterapią, prowadzeniem warsztatów, coachingiem). Pozwala na przyglądanie się prowadzonemu procesowi w odmienny, nowy sposób poprzez wprowadzenie perspektywy superwizora lub/i innych superwizantów. Celem superwizji jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie pomagania oraz rozwój zawodowy i osobisty superwizanta, a w efekcie bezpieczeństwo i rozwój jego pacjentów lub klientów.

W ramach superwizji indywidualnej omawiane są następujące aspekty pracy psychoterapeuty:

• rozumienie diagnostyczne pacjenta lub klienta,

• dynamika i charakter prowadzonego procesu,

• przeżycia terapeuty w relacji z pacjentem, parą czy członkami rodziny,

• poszukiwanie nowych sposobów interwencji i rozwiązań trudnych sytuacji,

• przestrzeganie przyjętych zasad etyki zawodowej,

• relacji z superwizorem.

Superwizja może przebiegać indywidualnie lub grupowo, może też mieć charakter tematyczny np. superwizja pracy z rodzinami lub parami.

Superwizja grupowa pozwala dodatkowo na:

• obserwowanie i omawianie procesu grupowego, „gorących kwestii” w grupie,

• wymianę doświadczenia zawodowego.

Sesje superwizji indywidualnej odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie i trwają 50 minut. Sesje superwizji grupowej odbywają się raz na miesiąc a czas ich trwania zależy od liczebności grupy (od trzech do sześciu godzin).

W celu umówienia się na konsultację poprzedzającą rozpoczęcie superwizji, prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka lub bezpośredni kontakt z wybranym superwizorem.

GRUPA SUPERWIZYJNA DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKAT
– grupa adresowana jest do terapeutek i terapeutów przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. Spotkania trwają 6 miesięcy, zajęcia podzielone są na konkretne tematy, których celem jest przygotowanie i złożenie dokumentów dopuszczających do egzaminu.