Konsultacja psychologiczna

Psychoterapia w Ośrodku Kontrakt poprzedzona jest konsultacjami, których celem jest przyjrzenie się zgłaszanym trudnościom oraz wyborowi odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. Zwykle odbywa się od jednego do trzech spotkań konsultacyjnych.

Psychoterapia rozpoczyna się w momencie, gdy zostaną wspólnie ustalone jej cele oraz zawarty zostaje kontrakt na terapię. Konsultacje trwają 50 min. w przypadku spotkań indywidualnych i 60 min. w przypadku spotkań z parami i rodzinami.

Częstotliwość i czas trwania sesji:

– indywidualnej 50 min i odbywają się od jednego do trzech razy w tygodniu;

– pary 60 minut i odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie;

– rodzinnej 80 minut i odbywają się raz na trzy tygodnie;

– grupowej 90 minut i odbywają się raz w tygodniu.

Udział w sesjach: W naszym ośrodku sesje terapii par i rodzin prowadzone są przez dwie osoby. Spotkania pary odbywają się z udziałem obojga partnerów lub małżonków, natomiast sesje rodzinne prowadzone są z tymi członkami rodziny, którzy zdecydowali się wziąć w nich udział. Sesje terapii grupowej odbywają się także pod nieobecność niektórych jej uczestników. Kwestie nieobecności omawiane są na sesji.

Kończenie terapii: Długość całego procesu psychoterapii zależy od rodzaju trudności, głębokości i trwałości oczekiwanych zmian oraz indywidualnych możliwości pacjentów. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z terapii. Z naszego doświadczenia wynika, że ważne jest, aby decyzja ta nie była podjęta pod wpływem jednostkowego zdarzenia, dlatego zachęcamy do rozważenia jej w trakcie sesji terapeutycznej.

Poufność i etyka: Terapia w Ośrodku jest poufna. Wszystkie treści, które pojawiają się na sesjach, są objęte tajemnicą zawodową tzn., że terapeuta nie dzieli się nimi z nikim, kto nie jest zaangażowany bezpośrednio w proces leczenia. Nie oznacza to jednak zobowiązania Państwa do zachowania tajemnicy; tajemnica zawodowa obowiązuje jedynie terapeutów, superwizorów oraz stażystów. Wszyscy terapeuci naszego ośrodka kierują się w swoim postępowaniu Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29

Terapeuci naszego ośrodka pracują pod stałą superwizją czyli konsultują na bieżąco swoją pracę z certyfikowanymi terapeutami-superwizorami.