Psychoterapia grupowa

Leczenie w grupie jest oparte na założeniu, że rozwój jednostki ale również jej niepowodzenia rozwojowe są związane z udziałem w różnych grupach społecznych. Pierwszą i najważniejszą jest rodzina jako pierwotny model wszystkich dalszych relacji. W następnej kolejności są grupy rówieśnicze i zawodowe.

Bycie w grupie terapeutycznej pomaga w uświadomieniu sobie wzorców funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i może stanowić podstawę do zmiany i rozwoju

Każdy z uczestników ma szanse obserwować innych i uczyć od nich a jednocześnie sam jest widziany przez grupę i rozumiany. Bycie w grupie to negocjowanie między własnymi potrzebami a potrzebami grupy. Leczenie w grupie to zjawisko, które można określić jako uczenie się poprzez doświadczanie. Dzięki doświadczeniu bycia z innymi osobami w grupie osoba może poczuć się wartość relacji i budować jej poza grupą terapeutyczną.

Grupa jest prowadzona metodą wolnych skojarzeń oraz swobodnie płynącej dyskusji, w której uczestnicy dzielą tym co w danej sytuacji myślą lub czują.

Osoba prowadząca grupę nadaje znaczenie interakcją zachodzącymi między uczestnikami

jak również interpretuje myśli i skojarzenia uczestników grupy.

Głęboka zmiana wymaga czasu dla tego też leczenie w grupie jest długie.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Trwają 1.5 godziny.

Grupa może być półotwarta co oznacza w różnych momentach jej trwania mogą dołączyć nowe osoby lub zamknięta, bez możliwości dołączenia nowych osób

Psychoterapię grupową prowadzą:

  • Wioletta Banasik-Klimczak
  • Agnieszka Zemło