O Kontrakcie

Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy KONTRAKT został założony w 2004 roku przez Hannę Pinkowską-Zielińską; psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

KONTRAKT skupia psychoterapeutów, pracujących w podejściu psychoanalitycznym, psychodynamicznym i systemowym.

W ramach naszej pracy terapeutycznej udzielamy pomocy osobom przeżywającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym. Wspieramy swoich pacjentów będących w kryzysie, aby mogli odzyskać równowagę i lepsze samopoczucie. W ramach terapii rodzinnej, małżeńskiej lub par zajmujemy się rozwiązywaniem konfliktów małżeńskich lub pomiędzy partnerami. Znajdujemy przyczyny trudności pojawiających się w relacjach z dziećmi czy z rodzinami, z których pochodzą małżonkowie lub partnerzy.

Pomoc psychologiczna prowadzona jest w formie:

• psychoterapii indywidualnej osób dorosłych

• psychoterapii małżeńskiej lub par

• psychoterapii rodzinnej

• psychoterapii grupowej.

Wspieramy rozwój osób szkolących się w kierunku psychoterapeutycznym poprzez prowadzenie:

• superwizji indywidualnych

• superwizji grupowych

• szkoleń dla psychoterapeutów

Wyczerpujący opis wyżej wymienionych rodzajów działalności znajduje się w odpowiednich podrozdziałach naszej strony.