Psychoterapia indywidualna

Sesja terapeutyczna jest rozmową psychoterapeuty z pacjentem, która odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia, stwarzając warunki do zmierzenia się z zaistniałymi problemami, opisania konfliktów i podzielenia się swoim cierpieniem. Powstaje unikatowa relacja dająca możliwość ujawnienia swoich przeżyć, emocji, sytuacji z przeszłości (więzi z ważnymi osobami np. z matką, ojcem) i teraźniejszości (np. wzorce wchodzenia w relacje, które pacjent nieświadomie powiela w swoim życiu). W procesie terapii następuje ponowne przeżycie i przepracowanie w kontakcie z terapeutą, ważnych doświadczeń pacjenta. Poprzez żywą relację oraz szczerą rozmowę pacjent kontaktuje się z własnymi myślami i uczuciami, pogłębiając samoświadomość oraz samoakceptację.

Terapia indywidualna osób dorosłych przeznaczona jest dla osób, które odczuwają brak satysfakcji ze swojego życia, znajdują się w sytuacji kryzysowej, odczuwają cierpienie i bezradność, doświadczają wielu przykrych objawów takich jak: niepokój, smutek, przygnębienie, zaburzenia odżywiania, mają trudności z koncentracją uwagi oraz problemy ze snem, odczuwają bezradność i wewnętrzną pustkę, nie radzą sobie ze stresem i nadmiernym obciążeniem odpowiedzialnością. Może też pomóc osobom osamotnionym, niezadowolonym z relacji z otoczeniem, nierozumiejącym przyczyn swoich trudności. W przypadku osób zdających sobie sprawę ze źródła zaistniałych problemów umożliwia znalezienie właściwych rozwiązań, do których niełatwo dojść samemu lub w rozmowie z przyjaciółmi. Terapia indywidualna jest procesem, w którym pacjent, z pomocą terapeuty, może wypracować pożądane zmiany, odzyskać kontrolę nad swoim funkcjonowaniem, podejmować lepsze dla siebie decyzje i wybory dotyczące różnych aspektów życia oraz zwiększyć jego komfort.

Terapia indywidualna może pomóc między innymi przy:

• zaburzeniach lękowych i fobiach

• zaburzeniach odżywiania

• depresji

• zaburzeniach osobowości

• sytuacjach kryzysowych (zmiana pracy, utrata pracy, choroba lub śmierć w rodzinie, wydarzenia traumatyczne itp.)

• problemach z regulowaniem emocji

• zachowaniach agresywnych, łatwym wchodzeniem w konflikty

• trudnościach w relacjach z innymi ludźmi

• chorobach psychosomatycznych

• zaburzeniach psychoseksualnych

Terapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się od jednego do trzech razy w tygodniu. Pracę z pacjentem poprzedzają sesje konsultacyjne, podczas których wspólnie określa się cel, długość i sposób leczenia oraz ustala inne warunki psychoterapii.

Terapeuci prowadzący terapię indywidualną:

• Agnieszka Zemło

• Bożena Paczuska- Jałowińska

• Hanna Pinkowska-Zielińska

• Monika Kozak-Czekanowska

• Wioletta Banasik-Klimczak

• Bartosz Zalewski

• Anna Dziubińska-Starska

• Dominik Borkowski