Zespół

Hanna Pinkowska-Zielińska

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Koordynatorka szkolenia „ABC psychoterapii par”. Członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współredaktorka podręcznika „Diagnoza par w różnych podejściach”. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe oraz pracuje z parami, związkami i rodzinami.

LGBTQIA+ friendly

Wioletta Banasik-Klimczak

Bliskie jest mi myślenie, że nieświadomość oraz wczesne relacje z ważnymi osobami z przeszłości wpływają na to jak dorosły człowiek doświadcza w chwili obecnej swojej egzystencji. Wychodzę z założenia, że poznanie siebie na głębszym poziomie, prowadzi do uczciwości, akceptacji swojej złożoności i większej satysfakcji z życia.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Certyfikowanym psychoterapeutą Polskie Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Analitykiem Grupowym. Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskałam tytuł mgr. Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Jestem również aplikantem superwizorem w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową w podejściu psychoanalitycznym.

Bożena Paczuska-Jałowińska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych.

Agnieszka Zemło

Certyfikowany Analityk Grupowy, Psychoterapeuta IGAR, Szkoleniowy Analityk Grupowy oraz Superwizor IGAR pacjenta indywidualnego i grupy.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Ukończyła szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Należy do Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową osób dorosłych, superwizję indywidualną, grupową oraz zespołów.

Koordynatorka szkolenia „ABC pracy psychoterapeutycznej z pacjentem indywidualnym”.

Monika Kozak-Czekanowska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 5 letnie szkolenie z zakresu analitycznej psychoterapii grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów oraz 3 letnie szkolenie z zakresu terapii systemowej rodzin w krakowskim Zakładzie Terapii Rodzin. Przez wiele lat prowadziła szkolenia z umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji rodzinnych. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów sądowych. Pracuje z rodzinami, parami, małżeństwami a także prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Bartosz Zalewski

Dr nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię par oraz indywidualną w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Współautor wraz z Hanną Pinkowską-Zielińską podręcznika „Diagnoza w psychoterapii par. Tom I. Diagnoza par w różnych podejściach” (PWN) oraz autor szeregu artykułów naukowych i rozdziałów w podręcznikach z zakresu diagnozy psychologicznej. Współtwórca ogólnopolskich „Standardów prowadzenia procesu diagnozy psychologicznej” oraz „Wytycznych realizacji standardów ogólnych w obszarze diagnozowania par i rodzin do psychoterapii”. W latach 2000-2021 pracownik naukowy, a obecnie współpracownik Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadził badania nad efektywnością nauczania umiejętności klinicznych. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy i psychoterapii par.

Ukończył 4,5-letnie szkolenie z zakresu terapii systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel i członek Zarządu Ogólnopolskiego Sekcji Diagnozy Psychologicznej, a także członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. LGBTQIA+ friendly.

Anna Dziubińska-Starska

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zajmuje się terapią indywidualną, par i rodzin w podejściu systemowo-psychodynamicznym. ze szczególnym uwzględnieniem teorii więzi oraz tematyki cielesności w psychoterapii.

Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe z profesjonalistami_kami pracującymi z młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz z psychoterapeutami_kami pracującymi z parami, związkami i rodzinami.

LGBTQIA+ friendly. Kontakt: annahdziubinska@gmail.com

Anna Leszczyńska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką. Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Szkoliłam się w psychoterapii w ramach pięcioletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu systemowo- psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującym do certyfikatu PTP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Ukończyłam studia podyplomowe „Wczesna interwencja- Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie Wczesnego Wspomagania i opieki nad małym dzieckiem”.

Jestem certyfikowanym diagnostą narzędziem ADOS-2 stosowanym w diagnostyce klinicznej spektrum autyzmu. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie z metody Growth Through Play opartej na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym oraz kurs Gestalt Play Therapy, prowadzony przez Felicię Carrol z West Coast Institute. Wieloletnie doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi i rodzinami w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych.W Ośrodku „KONTRAKT”, prowadzę terapię rodzin i par.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Dominik Borkowski

jest psychoterapeutą pracującym w języku polskim i angielskim. Pracuje indywidualnie, z parami jak i z grupami dorosłych. Ukończył międzynarodowy program studiów psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii.

Jest w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”. W 2019 r. ukończył podyplomowe studia z diagnozy klinicznej, a w 2021 r. studia z seksuologii klinicznej na uniwersytecie SWPS.

Pracuje z osobami, które doświadczają stanów obniżonego nastroju i problemów w relacjach. W swojej pracy skupia się na poszerzaniu samoświadomości pacjentów, np. poprzez rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych. Pomaga nauczyć się budowania zdrowych relacji oraz dbałości o własne granice.

Swoje doświadczenie zawodowe zbierał w trakcie dwuletniego stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadził terapię indywidualną. Współprowadził roczną grupę terapeutyczną w projekcie “Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

W swojej pracy kieruje się kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.