Psychoterapia rodzin

Terapia rodzinna jest formą pomocy psychologicznej adresowaną do rodzin:

  • doświadczających kryzysów i konfliktów wewnątrzrodzinnych;
  • w których występują zaburzenia zachowania i emocji dzieci;
  • przeżywających trudności wychowawcze z dziećmi na każdym etapie ich rozwoju.

Terapia rodzinna pomaga zrozumieć, w jaki sposób zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i vice versa, uaktywnić zasoby rodziny i w oparciu o nie poszukiwać rozwiązań kryzysów. Terapeuci wspólnie z rodziną szukają mechanizmów podtrzymujących trudności po to, aby rodzina miała na nie wpływ, mogła wprowadzać zmiany w swoje funkcjonowanie. Celem psychoterapii rodzin jest głębsze rozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz podjęcie zmian w kierunku ich poprawy.

Najistotniejszą zaletą terapii rodzinnej jest fakt, że umożliwia ona zmiany i pomoc nie tylko osobie dotkniętej objawami, ale całej rodzinie. Uważa się, że efekty takiej terapii są trwalsze, ponieważ zmienia się funkcjonowanie całego systemu.

Terapią objęta jest zazwyczaj cała rodzina – dzieci, rodzice a także inne znaczące dla rodziny osoby.

Sesje terapii rodzin prowadzi dwóch psychoterapeutów. Sesja trwa 80 minut i odbywa się średnio co 2-3 tygodnie.

Terapeutki prowadzący terapię rodzinną

  • Hanna Pinkowska-Zielińska
  • Monika Kozak-Czekanowska
  • Anna Leszczyńska
  • Anna Dziubińska-Starska